Hạn Tam tai tuổi Thân sẽ rơi vào các năm Dần, Mão, Thìn. Thế nhưng, năm tam tai của tuổi Thân hay của những tuổi khác cũng sẽ được chia thành tam tai đầu, giữa và cuối. Với mỗi năm khác nhau, thì hạn tam tai tuổi Thân cũng sẽ nặng nhẹ khác nhau, cũng như hạn sẽ vào những lĩnh vực khác nhau như: gia đình, sức khỏe, công việc làm ăn,... Để giúp quý bạn biết hạn tam tai tuổi Thân của năm nay là gì, Tuổi Thân đã xây dựng công cụ để quý bạn có thể khám phá tất cả những điều này. Nhờ đó quý bạn sẽ có sự chuẩn bị trước để cải vận, giải hạn cũng như phòng tránh những việc không tốt xảy đến với mình.

Nếu năm nay quý bạn không vướng hạn tam tai. Thì quý bạn vẫn nên cẩn trọng trong mọi việc, nên phát triển việc tốt, việc không nên làm thì cần hạn chế. Còn ngược lại, quý bạn nên nhờ thầy cúng, thầy chùa giải hạn cho mình. Trong năm hạn tam tai tuổi Thân, quý bạn cần cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là các công việc như:

Liên kết mạng xã hội