Nam Giáp Thân Sinh Năm 2004

Thông tin về nam tuổi Giáp Thân

  • Năm sinh: 2004

  • Năm âm: Giáp Thân

  • Bản Mệnh Ngũ Hành: Tuyền Trung Thủy (Nước Trong Giếng)

  • Cung Phi: Khôn

  • Trực: Định

Tuổi Giáp Thân nam mạng có nhiều cao vọng trong cuộc đời. Cuộc sống của nam tuổi Giáp thân sẽ trải qua nhiều khó khăn, vất vả, lúc thăng lúc trầm. Khi vừa bước vào đời đã gặp phải trở ngại, ngang trái. Nhưng vì thế cũng xây dựng có họ có tính kiên định, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Phải tới 27 tuổi, thì nam Giáp Thân với có thể tìm được thành công, và qua tuổi 34 thì danh vọng nở rộ, thành công với đến với quý bạn. Khó khăn trong cuộc sống của nam tuổi Giáp Thân là khó tránh khỏi, nhưng với cũng công cụ của chúng tôi, quý bạn sẽ giảm thiểu được khó khăn, vất vả, cũng như có thể cải vận của chính mình, để từ đó đón thành công, danh vọng tới với mình sớm hơn, nở rộ hơn.

Xem tuổi nhâm tý nam/nữ
Xem Ngày tốt hợp tuổi Giáp Thân

Liên kết mạng xã hội