Với quý bạn tuổi Thân, ai cũng sẽ thắc măc không biết Tuổi Thân sinh giờ nào tốt? Giờ sinh của mình có tốt không? Người xưa có câu: "tuổi Thân thì mặc tuổi Thân, ta đẻ giờ Dần ta chẳng kém ai", thế nhưng không chỉ giờ Dần là đẹp, bởi sinh ở mỗi giờ khác nhau, thì vận mạng tốt xấu khác nhau, không có giờ nào là hoàn hảo cả. Tuổi Thân sinh giờ nào đẹp chỉ là để biết rằng, giờ đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cuộc sống an nhàn hay vất vả như thế nào? Từ đó nỗ lực hơn nữa để cải vận của chính mình. Với công cụ xem tuổi Thân sinh giờ nào tốt, Tuổi Thân sẽ giúp quý bạn biết những tốt xấu, vận hạn, hung trạch, cát trạch trong vận mạng của mình. Từ đó dùng chính sức lực của mình, cùng với kiêng kỵ những điều không nên, làm những điều nên làm, từ đó tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, phú quý.

Ngày sinh:

Bây giờ quý bạn đã biết được những giờ sinh tốt cho tuổi Thân. Quý bạn nên tham khảo thêm:

Để có thể thu được kết quả chính xác nhất về sự tốt xấu của tuổi sinh của quý bạn.

Liên kết mạng xã hội