Tử vi tháng này của bạn như thế nào? Diễn biến cuộc sống trên mọi phương diện sẽ ra sao? Liệu tử vi hàng tháng tuổi Giáp Thân có giúp quý anh, quý cô tuổi Giáp Thân giải đáp được những thắc mắc này không? Hãy cùng xem Tử vi theo tháng tuổi Giáp Thân để biết chi tiết nhé!. Khi xem tử vi tháng Giáp $ chi, quý bạn sẽ biết diễn biến cuộc sống cụ thể từng tháng trong năm. Theo đó, tử vi hàng tháng tuổi Giáp Thân dựa trên cơ sở luận giải Tử vi trọn đời tuổi Giáp Thân nữ mạngTử vi trọn đời tuổi Giáp Thân nam mạng kết hợp với tử vi theo năm tương ứng. Xem tử vi hàng tháng tuổi Giáp Thân có thể xem tử vi hàng tuần và tử vi hàng ngày chi tiết. Còn chờ gì nữa mà không xem ngay.

Ngày sinh:
Tháng xem:
Thứ năm
1
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đẩu Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm sự đều đạt.

Xem tử vi 1/11/2018
Thứ sáu
2
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao chủ sự: xuất hành bằng đường thủy, cắt may áo mã.

Xem tử vi 2/11/2018
Thứ bảy
3
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nữ Tú chủ sự: Cắt may quần áo, mùng mền.

Xem tử vi 3/11/2018
Chủ nhật
4
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Hư Tú chủ sự: Trăm sự đều kỵ.

Xem tử vi 4/11/2018
Thứ hai
5
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nguy Tú chủ sự: chôn cất người đã mất rất tốt, lót giường mới, cầu bình an

Xem tử vi 5/11/2018
Thứ ba
6
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Thất Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 6/11/2018
Thứ tư
7
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Bích Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 7/11/2018
Thứ năm
8
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Khuê Tú chủ sự: Xây dựng nhà phòng, nhập học, xuát hành cầu công danh, may mặc.

Xem tử vi 8/11/2018
Thứ sáu
9
11
2018
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Lâu Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 9/11/2018
Thứ bảy
10
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 10/11/2018
Chủ nhật
11
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Mão Tú chủ sự: Xây dựng nhà cửa, xí nghiệp, tạo tác.

Xem tử vi 11/11/2018
Thứ hai
12
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tất Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập việc chi cũng tốt.

Xem tử vi 12/11/2018
Thứ ba
13
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Truỷ Tú chủ sự: Kỵ mọi việc.

Xem tử vi 13/11/2018
Thứ tư
14
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Sâm Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập nhiều việc tốt.

Xem tử vi 14/11/2018
Thứ năm
15
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 15/11/2018
Thứ sáu
16
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Quỷ Tú chủ sự: Chôn cất người đã mất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Xem tử vi 16/11/2018
Thứ bảy
17
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Liễu Tú chủ sự: Không có việc chi hợp.

Xem tử vi 17/11/2018
Chủ nhật
18
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 18/11/2018
Thứ hai
19
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Trương Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm việc tốt.

Xem tử vi 19/11/2018
Thứ ba
20
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Dực Tú chủ sự: Cắt may quần áo.

Xem tử vi 20/11/2018
Thứ tư
21
11
2018
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Chẩn Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc tốt lành.

Xem tử vi 21/11/2018
Thứ năm
22
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Giác chủ sự: Tốt để khởi sự mọi. Cưới hỏi ắt sinh con quý. Thi cử đỗ đạt cao.

Xem tử vi 22/11/2018
Thứ sáu
23
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cang chủ sự: May quần áo thì có lộc ăn.

Xem tử vi 23/11/2018
Thứ bảy
24
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đê Tú chủ sự: Sao Đê Tú là sao Đại Hung, kỵ mọi việc.

Xem tử vi 24/11/2018
Chủ nhật
25
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Phòng Tú chủ sự: Khởi tạo mọi việc đều thuận lợi, đặc biệt là là xây dựng nhà cửa, chôn cất người đã mất, cưới hỏi, xuất hành bằng đường thủy, mưu sự, may mặc.

Xem tử vi 25/11/2018
Thứ hai
26
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tâm Tú chủ sự: Mọi việc đầu không nên bắt đầu.

Xem tử vi 26/11/2018
Thứ ba
27
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 27/11/2018
Thứ tư
28
11
2018
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cơ Tú chủ sự: Khởi sự, tạo tác trăm sự đều tốt.

Xem tử vi 28/11/2018
Thứ năm
29
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đẩu Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm sự đều đạt.

Xem tử vi 29/11/2018
Thứ sáu
30
11
2018
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao chủ sự: xuất hành bằng đường thủy, cắt may áo mã.

Xem tử vi 30/11/2018

Tử vi tháng năm $nam của quý bạn có những điểm tốt xấu, nên và không nên. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp quý bạn thỏa mãn những câu hỏi của mình. Qua đó, quý bạn có thể sắp xếp công việc, kế hoạch của mình hợp lý, giúp cho công việc luôn được suôn sẻ, gia đình ấm êm, hạnh phúc và tràn đầy nhựa sống. Quý bạn có thể tham khảo các công cụ tử vi khác như:

Liên kết mạng xã hội