Xem ngày động thổ làm nhà hợp tuổi Thân

Cổ nhân có câu:" Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông", vậy nên Xem ngày động thổ hay xem ngày khởi công xây dựng nhà là phải xem theo tuổi của nam nhân trong gia đình. Việc xem ngày tốt động thổ hợp tuổi Thân của quý bạn sẽ giúp cho việc xây dựng trở nên suôn sẻ, an toàn, đồng thời đón cát trạch, tài vận về với ngôi nhà mới. Để xem ngày động thổ theo tuổi Thân rất phức tạp, bởi cần dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên Tuổi Thân đã xây dựng nên công cụ, giúp quý bạn xem ngày khởi công xây dựng nhà hợp tuổi Thân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác, để quý bạn có thể chọn được ngày hợp với tuổi cũng như kế hoạch của mình.

Ngày sinh (ÂM LỊCH):
Ngày xem:

Trước khi xem ngày động thổ, thì quý bạn cần Xem tuổi làm nhà để kiểm tra xem năm đó quý bạn có được tuổi làm nhà hay không. Nếu không được, quý bạn có thể mượn tuổi của một người khác, hoặc chờ tới năm tuổi của mình tốt cho việc làm nhà, rồi với tiến hành công việc này.

Liên kết mạng xã hội