Xem bói Tử vi hàng tháng tuổi Mậu Thân cũng tương tự như xem tử vi theo năm. Thông qua quẻ tử vi, quý bạn sẽ biết được tháng này nên làm gì, không nên làm gì, hạn chế làm những việc gì, vận hạn ra sao,...Với công cụ Xem tử vi tháng giêng tuổi Mậu Thân, Tuổi Thân sẽ giúp quý bạn dự đoán tất cả những điều trong tương lai gần cũng như trong tương lai xa của mình, nhờ vậy quý bạn sẽ có sự chuẩn bị, giúp phòng tránh bệnh tật, công việc thì sẽ thuận lợi và suôn sẻ.

Ngày sinh:
Tháng xem:
Thứ bảy
1
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Liễu Tú chủ sự: Không có việc chi hợp.

Xem tử vi 1/6/2019
Chủ nhật
2
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 2/6/2019
Thứ hai
3
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Trương Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm việc tốt.

Xem tử vi 3/6/2019
Thứ ba
4
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Dực Tú chủ sự: Cắt may quần áo.

Xem tử vi 4/6/2019
Thứ tư
5
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Chẩn Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc tốt lành.

Xem tử vi 5/6/2019
Thứ năm
6
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Giác chủ sự: Tốt để khởi sự mọi. Cưới hỏi ắt sinh con quý. Thi cử đỗ đạt cao.

Xem tử vi 6/6/2019
Thứ sáu
7
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cang chủ sự: May quần áo thì có lộc ăn.

Xem tử vi 7/6/2019
Thứ bảy
8
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đê Tú chủ sự: Sao Đê Tú là sao Đại Hung, kỵ mọi việc.

Xem tử vi 8/6/2019
Chủ nhật
9
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Phòng Tú chủ sự: Khởi tạo mọi việc đều thuận lợi, đặc biệt là là xây dựng nhà cửa, chôn cất người đã mất, cưới hỏi, xuất hành bằng đường thủy, mưu sự, may mặc.

Xem tử vi 9/6/2019
Thứ hai
10
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tâm Tú chủ sự: Mọi việc đầu không nên bắt đầu.

Xem tử vi 10/6/2019
Thứ ba
11
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 11/6/2019
Thứ tư
12
6
2019
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Cơ Tú chủ sự: Khởi sự, tạo tác trăm sự đều tốt.

Xem tử vi 12/6/2019
Thứ năm
13
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Đẩu Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập trăm sự đều đạt.

Xem tử vi 13/6/2019
Thứ sáu
14
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao chủ sự: xuất hành bằng đường thủy, cắt may áo mã.

Xem tử vi 14/6/2019
Thứ bảy
15
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nữ Tú chủ sự: Cắt may quần áo, mùng mền.

Xem tử vi 15/6/2019
Chủ nhật
16
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Hư Tú chủ sự: Trăm sự đều kỵ.

Xem tử vi 16/6/2019
Thứ hai
17
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Nguy Tú chủ sự: chôn cất người đã mất rất tốt, lót giường mới, cầu bình an

Xem tử vi 17/6/2019
Thứ ba
18
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Thất Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 18/6/2019
Thứ tư
19
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Bích Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 19/6/2019
Thứ năm
20
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Khuê Tú chủ sự: Xây dựng nhà phòng, nhập học, xuát hành cầu công danh, may mặc.

Xem tử vi 20/6/2019
Thứ sáu
21
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Lâu Tú chủ sự: Khởi công, tạo tác mọi việc đều tốt.

Xem tử vi 21/6/2019
Thứ bảy
22
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Vĩ Tú chủ sự: Mọi việc đều tốt đặc biệt là khởi tạo, chôn cất hay cưới hỏi

Xem tử vi 22/6/2019
Chủ nhật
23
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Mão Tú chủ sự: Xây dựng nhà cửa, xí nghiệp, tạo tác.

Xem tử vi 23/6/2019
Thứ hai
24
6
2019
Ngày: Bình thường

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tất Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập việc chi cũng tốt.

Xem tử vi 24/6/2019
Thứ ba
25
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Truỷ Tú chủ sự: Kỵ mọi việc.

Xem tử vi 25/6/2019
Thứ tư
26
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Sâm Tú chủ sự: Khởi sự tạo lập nhiều việc tốt.

Xem tử vi 26/6/2019
Thứ năm
27
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 27/6/2019
Thứ sáu
28
6
2019
Ngày: Tốt

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Quỷ Tú chủ sự: Chôn cất người đã mất, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Xem tử vi 28/6/2019
Thứ bảy
29
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Liễu Tú chủ sự: Không có việc chi hợp.

Xem tử vi 29/6/2019
Chủ nhật
30
6
2019
Ngày: Xấu

việc nên làm: Việc nên thực hiện nhằm vào các ngày có sao Tỉnh Tú chủ sự: Tạo tác nhiều việc tốt như xây dượng nhà cửa, mở thông kênh mương, nhậm chức nhận việc, nhập học, xuất hành bằng đường thủy.

Xem tử vi 30/6/2019

Tử vi tháng 6 năm $nam của quý bạn có những điểm tốt xấu, nên và không nên. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp quý bạn thõa mãn những câu hỏi của mình. Quý bạn nên tham khảo các công cụ sau đây của chúng tôi, để có cái nhìn chi tiết cũng như tổng thể nhất về tử vi của mình:

Liên kết mạng xã hội